Project

Profile

Help

Revision 37441b23

Added by Debbie Lockett over 1 year ago

Fix bug #4519

View differences:

latest10/samples/scm/scmschema.scm
1 1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 2
<scm:schema xmlns:scm="http://ns.saxonica.com/schema-component-model"
3
      generatedAt="2018-11-14T18:17:04.194Z"
4
      xsdVersion="1.1">
3
      generatedAt="2020-04-14T16:34:12.23+01:00"
4
      xsdVersion="1.0"
5
      dmk="TGljZW5zb3I9U2F4b25pY2EKTGljZW5zZWU9TWljaGFlbCBLYXkKQ29tcGFueT1TYXhvbmljYQpFbWFpbD1taWtlQHNheG9uaWNhLmNvbQpFZGl0aW9uPUVFClNBVD15ZXMKU0FRPXllcwpTQVY9eWVzCklzc3VlZD0yMDIwLTAzLTAxClNlcmllcz1WClNlcmlhbD1WMDA4NjgwClVzZXI9UDAwMDEKRXZhbHVhdGlvbj1ubwpFeHBpcmF0aW9uPTIwMjEtMDMtMzEKVXBncmFkZURheXM9MzY1Ck1haW50ZW5hbmNlRGF5cz0zNjUKClNpZ25hdHVyZT0zMDJDMDIxNDcwNjkxMzkxQjNCQ0MyQzlGRjUyMzQ2OERGODIwMzhBMjY0MDIxNDkwMjE0NDQ1MjU2MDYxMjAzRjhCOEI1OUE4NzVCMEUzOUNGN0U1Q0E1REMzOQ==">
5 6
  <scm:simpleType id="C0"
6 7
          name="complexVarietyType"
7 8
          targetNamespace="http://ns.saxonica.com/schema-component-model"
......
813 814
          variety="element-only">
814 815
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C140"/>
815 816
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C141"/>
817
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C142"/>
816 818
   <scm:modelGroupParticle minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
817 819
     <scm:choice>
818 820
      <scm:elementParticle minOccurs="1" maxOccurs="1" ref="C54"/>
......
830 832
   </scm:modelGroupParticle>
831 833
   <scm:finiteStateMachine initialState="0">
832 834
     <scm:state nr="0" final="true">
833
      <scm:edge term="C89" to="1"/>
834
      <scm:edge term="C58" to="1"/>
835
      <scm:edge term="C95" to="1"/>
836
      <scm:edge term="C113" to="1"/>
837
      <scm:edge term="C94" to="1"/>
838
      <scm:edge term="C83" to="1"/>
839 835
      <scm:edge term="C128" to="1"/>
840 836
      <scm:edge term="C64" to="1"/>
841 837
      <scm:edge term="C54" to="1"/>
838
      <scm:edge term="C83" to="1"/>
842 839
      <scm:edge term="C97" to="1"/>
843 840
      <scm:edge term="C73" to="1"/>
844
     </scm:state>
845
     <scm:state nr="1" final="true">
846 841
      <scm:edge term="C89" to="1"/>
847 842
      <scm:edge term="C58" to="1"/>
848
      <scm:edge term="C95" to="1"/>
849 843
      <scm:edge term="C113" to="1"/>
844
      <scm:edge term="C95" to="1"/>
850 845
      <scm:edge term="C94" to="1"/>
851
      <scm:edge term="C83" to="1"/>
846
     </scm:state>
847
     <scm:state nr="1" final="true">
852 848
      <scm:edge term="C128" to="1"/>
853 849
      <scm:edge term="C64" to="1"/>
854 850
      <scm:edge term="C54" to="1"/>
851
      <scm:edge term="C83" to="1"/>
855 852
      <scm:edge term="C97" to="1"/>
856 853
      <scm:edge term="C73" to="1"/>
854
      <scm:edge term="C89" to="1"/>
855
      <scm:edge term="C58" to="1"/>
856
      <scm:edge term="C113" to="1"/>
857
      <scm:edge term="C95" to="1"/>
858
      <scm:edge term="C94" to="1"/>
857 859
     </scm:state>
858 860
   </scm:finiteStateMachine>
859 861
  </scm:complexType>
......
862 864
          derivationMethod="restriction"
863 865
          abstract="false"
864 866
          variety="empty">
865
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C142"/>
867
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C143"/>
866 868
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C24"/>
867 869
   <scm:finiteStateMachine initialState="0">
868 870
     <scm:state nr="0" final="true"/>
......
880 882
   </scm:modelGroupParticle>
881 883
   <scm:finiteStateMachine initialState="0">
882 884
     <scm:state nr="0" final="true">
885
      <scm:edge term="C109" to="1"/>
886
      <scm:edge term="C80" to="1"/>
883 887
      <scm:edge term="C107" to="1"/>
884 888
      <scm:edge term="C82" to="1"/>
885
      <scm:edge term="C80" to="1"/>
886
      <scm:edge term="C109" to="1"/>
887 889
     </scm:state>
888 890
     <scm:state nr="1" final="true">
891
      <scm:edge term="C109" to="1"/>
892
      <scm:edge term="C80" to="1"/>
889 893
      <scm:edge term="C107" to="1"/>
890 894
      <scm:edge term="C82" to="1"/>
891
      <scm:edge term="C80" to="1"/>
892
      <scm:edge term="C109" to="1"/>
893 895
     </scm:state>
894 896
   </scm:finiteStateMachine>
895 897
  </scm:complexType>
......
898 900
          derivationMethod="restriction"
899 901
          abstract="false"
900 902
          variety="element-only">
901
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C143"/>
902
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C144"/>
903
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C144"/>
903 904
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C145"/>
904 905
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C146"/>
905 906
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C147"/>
906
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C148"/>
907
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C148"/>
907 908
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C149"/>
908 909
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C150"/>
909 910
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C151"/>
910
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C152"/>
911
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C153"/>
911
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C152"/>
912
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C153"/>
913
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C154"/>
912 914
   <scm:modelGroupParticle minOccurs="1" maxOccurs="1">
913 915
     <scm:sequence>
914 916
      <scm:elementParticle minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="C111"/>
......
924 926
   </scm:modelGroupParticle>
925 927
   <scm:finiteStateMachine initialState="0">
926 928
     <scm:state nr="0" final="true">
927
      <scm:edge term="C85" to="1"/>
929
      <scm:edge term="C49" to="1"/>
928 930
      <scm:edge term="C111" to="2"/>
929
      <scm:edge term="C49" to="3"/>
931
      <scm:edge term="C72" to="3"/>
932
      <scm:edge term="C85" to="3"/>
930 933
      <scm:edge term="C115" to="4"/>
931
      <scm:edge term="C72" to="1"/>
932 934
     </scm:state>
933
     <scm:state nr="1" final="true"/>
935
     <scm:state nr="1" final="true">
936
      <scm:edge term="C49" to="1"/>
937
      <scm:edge term="C72" to="3"/>
938
      <scm:edge term="C85" to="3"/>
939
     </scm:state>
934 940
     <scm:state nr="2" final="true">
935
      <scm:edge term="C85" to="1"/>
941
      <scm:edge term="C49" to="1"/>
936 942
      <scm:edge term="C111" to="2"/>
937
      <scm:edge term="C49" to="3"/>
943
      <scm:edge term="C72" to="3"/>
944
      <scm:edge term="C85" to="3"/>
938 945
      <scm:edge term="C115" to="4"/>
939
      <scm:edge term="C72" to="1"/>
940
     </scm:state>
941
     <scm:state nr="3" final="true">
942
      <scm:edge term="C85" to="1"/>
943
      <scm:edge term="C49" to="3"/>
944
      <scm:edge term="C72" to="1"/>
945 946
     </scm:state>
947
     <scm:state nr="3" final="true"/>
946 948
     <scm:state nr="4" final="true">
947
      <scm:edge term="C85" to="1"/>
948
      <scm:edge term="C49" to="3"/>
949
      <scm:edge term="C49" to="1"/>
950
      <scm:edge term="C72" to="3"/>
951
      <scm:edge term="C85" to="3"/>
949 952
      <scm:edge term="C115" to="4"/>
950
      <scm:edge term="C72" to="1"/>
951 953
     </scm:state>
952 954
   </scm:finiteStateMachine>
953
   <scm:assertion xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
954
           xmlns:vc="http://www.w3.org/2007/XMLSchema-versioning"
955
           test="not(@default and scm:fixed)"
956
           defaultNamespace=""
957
           xml:base="file:/Users/mike/repo/samples/scm/scmschema.xsd"/>
958 955
  </scm:complexType>
959 956
  <scm:complexType id="C57"
960 957
          base="#anyType"
961 958
          derivationMethod="restriction"
962 959
          abstract="false"
963 960
          variety="element-only">
964
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C154"/>
965 961
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C155"/>
966 962
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C156"/>
967 963
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C157"/>
968
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C158"/>
964
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C158"/>
965
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C159"/>
969 966
   <scm:elementParticle minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="C103"/>
970 967
   <scm:finiteStateMachine initialState="0">
971 968
     <scm:state nr="0" final="true">
......
981 978
          derivationMethod="restriction"
982 979
          abstract="false"
983 980
          variety="empty">
984
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C159"/>
985
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C160"/>
981
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C160"/>
986 982
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C161"/>
987 983
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C162"/>
988 984
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C163"/>
985
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C164"/>
989 986
   <scm:finiteStateMachine initialState="0">
990 987
     <scm:state nr="0" final="true"/>
991 988
   </scm:finiteStateMachine>
......
995 992
          derivationMethod="restriction"
996 993
          abstract="false"
997 994
          variety="element-only">
998
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C164"/>
999
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C165"/>
995
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C165"/>
1000 996
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C166"/>
1001 997
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C167"/>
998
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C168"/>
1002 999
   <scm:modelGroupParticle minOccurs="1" maxOccurs="1">
1003 1000
     <scm:choice>
1004 1001
      <scm:elementParticle minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="C72"/>
......
1007 1004
   </scm:modelGroupParticle>
1008 1005
   <scm:finiteStateMachine initialState="0">
1009 1006
     <scm:state nr="0" final="true">
1010
      <scm:edge term="C85" to="1"/>
1011 1007
      <scm:edge term="C72" to="1"/>
1008
      <scm:edge term="C85" to="1"/>
1012 1009
     </scm:state>
1013 1010
     <scm:state nr="1" final="true"/>
1014 1011
   </scm:finiteStateMachine>
......
1018 1015
          derivationMethod="restriction"
1019 1016
          abstract="false"
1020 1017
          variety="empty">
1021
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C168"/>
1022
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C169" default="false">
1018
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C169"/>
1019
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C170" default="false">
1023 1020
     <scm:default lexicalForm="false">
1024 1021
      <scm:item type="#boolean" value="false"/>
1025 1022
     </scm:default>
......
1033 1030
          derivationMethod="restriction"
1034 1031
          abstract="false"
1035 1032
          variety="element-only">
1036
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C170"/>
1037
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C171"/>
1033
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C171"/>
1038 1034
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C172"/>
1035
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C173"/>
1039 1036
   <scm:modelGroupParticle minOccurs="1" maxOccurs="1">
1040 1037
     <scm:sequence>
1041 1038
      <scm:elementParticle minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="C60"/>
......
1044 1041
   </scm:modelGroupParticle>
1045 1042
   <scm:finiteStateMachine initialState="0">
1046 1043
     <scm:state nr="0" final="true">
1047
      <scm:edge term="C60" to="1"/>
1048
      <scm:edge term="C70" to="2"/>
1044
      <scm:edge term="C70" to="1"/>
1045
      <scm:edge term="C60" to="2"/>
1049 1046
     </scm:state>
1050
     <scm:state nr="1" final="true">
1051
      <scm:edge term="C60" to="1"/>
1052
      <scm:edge term="C70" to="2"/>
1047
     <scm:state nr="1" final="true"/>
1048
     <scm:state nr="2" final="true">
1049
      <scm:edge term="C70" to="1"/>
1050
      <scm:edge term="C60" to="2"/>
1053 1051
     </scm:state>
1054
     <scm:state nr="2" final="true"/>
1055 1052
   </scm:finiteStateMachine>
1056 1053
  </scm:complexType>
1057 1054
  <scm:complexType id="C67"
......
1059 1056
          derivationMethod="restriction"
1060 1057
          abstract="false"
1061 1058
          variety="empty">
1062
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C173"/>
1063 1059
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C174"/>
1060
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C175"/>
1064 1061
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C24"/>
1065 1062
   <scm:finiteStateMachine initialState="0">
1066 1063
     <scm:state nr="0" final="true"/>
......
1071 1068
          derivationMethod="restriction"
1072 1069
          abstract="false"
1073 1070
          variety="empty">
1074
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C175"/>
1075
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C176" default="false">
1071
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C176"/>
1072
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C177" default="false">
1076 1073
     <scm:default lexicalForm="false">
1077 1074
      <scm:item type="#boolean" value="false"/>
1078 1075
     </scm:default>
......
1086 1083
          derivationMethod="restriction"
1087 1084
          abstract="false"
1088 1085
          variety="empty">
1089
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C177"/>
1086
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C178"/>
1090 1087
   <scm:finiteStateMachine initialState="0">
1091 1088
     <scm:state nr="0" final="true"/>
1092 1089
   </scm:finiteStateMachine>
......
1096 1093
          derivationMethod="restriction"
1097 1094
          abstract="false"
1098 1095
          variety="empty">
1099
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C178"/>
1100
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C179" default="false">
1096
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C179"/>
1097
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C180" default="false">
1101 1098
     <scm:default lexicalForm="false">
1102 1099
      <scm:item type="#boolean" value="false"/>
1103 1100
     </scm:default>
......
1111 1108
          derivationMethod="restriction"
1112 1109
          abstract="false"
1113 1110
          variety="empty">
1114
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C180"/>
1115
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C181" default="false">
1111
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C181"/>
1112
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C182" default="false">
1116 1113
     <scm:default lexicalForm="false">
1117 1114
      <scm:item type="#boolean" value="false"/>
1118 1115
     </scm:default>
......
1126 1123
          derivationMethod="restriction"
1127 1124
          abstract="false"
1128 1125
          variety="empty">
1129
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C182"/>
1130
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C183" default="false">
1126
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C183"/>
1127
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C184" default="false">
1131 1128
     <scm:default lexicalForm="false">
1132 1129
      <scm:item type="#boolean" value="false"/>
1133 1130
     </scm:default>
......
1141 1138
          derivationMethod="extension"
1142 1139
          abstract="false"
1143 1140
          variety="empty">
1144
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C184"/>
1141
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C185"/>
1145 1142
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C11"/>
1146 1143
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C12"/>
1147 1144
   <scm:finiteStateMachine initialState="0">
......
1153 1150
          derivationMethod="restriction"
1154 1151
          abstract="false"
1155 1152
          variety="element-only">
1156
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C185"/>
1157 1153
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C186"/>
1158 1154
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C187"/>
1159
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C188"/>
1155
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C188"/>
1160 1156
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C189"/>
1161
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C190"/>
1162
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C191"/>
1157
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C190"/>
1158
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C191"/>
1163 1159
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C192"/>
1164 1160
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C193"/>
1165
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C194"/>
1161
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C194"/>
1162
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C195"/>
1166 1163
   <scm:modelGroupParticle minOccurs="1" maxOccurs="1">
1167 1164
     <scm:sequence>
1168 1165
      <scm:elementParticle minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="C132"/>
......
1175 1172
   </scm:modelGroupParticle>
1176 1173
   <scm:finiteStateMachine initialState="0">
1177 1174
     <scm:state nr="0" final="true">
1178
      <scm:edge term="C70" to="1"/>
1175
      <scm:edge term="C80" to="2"/>
1176
      <scm:edge term="C70" to="4"/>
1179 1177
      <scm:edge term="C132" to="5"/>
1180
      <scm:edge term="C66" to="3"/>
1181
      <scm:edge term="C60" to="2"/>
1182
      <scm:edge term="C80" to="4"/>
1183
      <scm:edge term="C109" to="4"/>
1184
      <scm:edge term="C82" to="4"/>
1185
      <scm:edge term="C105" to="6"/>
1186
      <scm:edge term="C107" to="4"/>
1178
      <scm:edge term="C109" to="2"/>
1179
      <scm:edge term="C82" to="2"/>
1180
      <scm:edge term="C105" to="1"/>
1181
      <scm:edge term="C60" to="3"/>
1182
      <scm:edge term="C107" to="2"/>
1183
      <scm:edge term="C66" to="6"/>
1187 1184
     </scm:state>
1188 1185
     <scm:state nr="1" final="true">
1189
      <scm:edge term="C66" to="3"/>
1190
      <scm:edge term="C107" to="4"/>
1191
      <scm:edge term="C82" to="4"/>
1192
      <scm:edge term="C80" to="4"/>
1193
      <scm:edge term="C109" to="4"/>
1194
      <scm:edge term="C105" to="6"/>
1186
      <scm:edge term="C66" to="6"/>
1195 1187
     </scm:state>
1196 1188
     <scm:state nr="2" final="true">
1197
      <scm:edge term="C70" to="1"/>
1198
      <scm:edge term="C60" to="2"/>
1199
      <scm:edge term="C66" to="3"/>
1200
      <scm:edge term="C107" to="4"/>
1201
      <scm:edge term="C82" to="4"/>
1202
      <scm:edge term="C80" to="4"/>
1203
      <scm:edge term="C109" to="4"/>
1204
      <scm:edge term="C105" to="6"/>
1189
      <scm:edge term="C105" to="1"/>
1190
      <scm:edge term="C66" to="6"/>
1205 1191
     </scm:state>
1206 1192
     <scm:state nr="3" final="true">
1207
      <scm:edge term="C66" to="3"/>
1193
      <scm:edge term="C105" to="1"/>
1194
      <scm:edge term="C80" to="2"/>
1195
      <scm:edge term="C60" to="3"/>
1196
      <scm:edge term="C109" to="2"/>
1197
      <scm:edge term="C70" to="4"/>
1198
      <scm:edge term="C82" to="2"/>
1199
      <scm:edge term="C66" to="6"/>
1200
      <scm:edge term="C107" to="2"/>
1208 1201
     </scm:state>
1209 1202
     <scm:state nr="4" final="true">
1210
      <scm:edge term="C66" to="3"/>
1211
      <scm:edge term="C105" to="6"/>
1203
      <scm:edge term="C105" to="1"/>
1204
      <scm:edge term="C80" to="2"/>
1205
      <scm:edge term="C109" to="2"/>
1206
      <scm:edge term="C82" to="2"/>
1207
      <scm:edge term="C66" to="6"/>
1208
      <scm:edge term="C107" to="2"/>
1212 1209
     </scm:state>
1213 1210
     <scm:state nr="5" final="true">
1214
      <scm:edge term="C70" to="1"/>
1215
      <scm:edge term="C60" to="2"/>
1216
      <scm:edge term="C66" to="3"/>
1217
      <scm:edge term="C107" to="4"/>
1218
      <scm:edge term="C82" to="4"/>
1219
      <scm:edge term="C80" to="4"/>
1220
      <scm:edge term="C109" to="4"/>
1221
      <scm:edge term="C105" to="6"/>
1211
      <scm:edge term="C105" to="1"/>
1212
      <scm:edge term="C80" to="2"/>
1213
      <scm:edge term="C60" to="3"/>
1214
      <scm:edge term="C109" to="2"/>
1215
      <scm:edge term="C70" to="4"/>
1216
      <scm:edge term="C82" to="2"/>
1217
      <scm:edge term="C66" to="6"/>
1218
      <scm:edge term="C107" to="2"/>
1222 1219
     </scm:state>
1223 1220
     <scm:state nr="6" final="true">
1224
      <scm:edge term="C66" to="3"/>
1221
      <scm:edge term="C66" to="6"/>
1225 1222
     </scm:state>
1226 1223
   </scm:finiteStateMachine>
1227 1224
  </scm:complexType>
......
1230 1227
          derivationMethod="restriction"
1231 1228
          abstract="false"
1232 1229
          variety="empty">
1233
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C195"/>
1234
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C196" default="false">
1230
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C196"/>
1231
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C197" default="false">
1235 1232
     <scm:default lexicalForm="false">
1236 1233
      <scm:item type="#boolean" value="false"/>
1237 1234
     </scm:default>
......
1245 1242
          derivationMethod="restriction"
1246 1243
          abstract="false"
1247 1244
          variety="empty">
1248
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C197"/>
1249
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C198" default="false">
1245
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C198"/>
1246
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C199" default="false">
1250 1247
     <scm:default lexicalForm="false">
1251 1248
      <scm:item type="#boolean" value="false"/>
1252 1249
     </scm:default>
......
1260 1257
          derivationMethod="restriction"
1261 1258
          abstract="false"
1262 1259
          variety="empty">
1263
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C199"/>
1264
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C200" default="false">
1260
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C200"/>
1261
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C201" default="false">
1265 1262
     <scm:default lexicalForm="false">
1266 1263
      <scm:item type="#boolean" value="false"/>
1267 1264
     </scm:default>
......
1275 1272
          derivationMethod="restriction"
1276 1273
          abstract="false"
1277 1274
          variety="empty">
1278
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C201"/>
1279 1275
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C202"/>
1280
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C203"/>
1281
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C204"/>
1282
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C205"/>
1276
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C203"/>
1277
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C204"/>
1278
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C205"/>
1279
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C206"/>
1283 1280
   <scm:finiteStateMachine initialState="0">
1284 1281
     <scm:state nr="0" final="true"/>
1285 1282
   </scm:finiteStateMachine>
......
1289 1286
          derivationMethod="restriction"
1290 1287
          abstract="false"
1291 1288
          variety="element-only">
1292
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C206"/>
1293
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C207"/>
1289
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C207"/>
1294 1290
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C208"/>
1291
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C209"/>
1295 1292
   <scm:elementParticle minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="C82"/>
1296 1293
   <scm:finiteStateMachine initialState="0">
1297 1294
     <scm:state nr="0" final="true">
1298
      <scm:edge term="C82" to="1"/>
1299
      <scm:edge term="C107" to="1"/>
1300 1295
      <scm:edge term="C80" to="1"/>
1301 1296
      <scm:edge term="C109" to="1"/>
1297
      <scm:edge term="C107" to="1"/>
1298
      <scm:edge term="C82" to="1"/>
1302 1299
     </scm:state>
1303 1300
     <scm:state nr="1" final="true">
1304
      <scm:edge term="C82" to="1"/>
1305
      <scm:edge term="C107" to="1"/>
1306 1301
      <scm:edge term="C80" to="1"/>
1307 1302
      <scm:edge term="C109" to="1"/>
1303
      <scm:edge term="C107" to="1"/>
1304
      <scm:edge term="C82" to="1"/>
1308 1305
     </scm:state>
1309 1306
   </scm:finiteStateMachine>
1310 1307
  </scm:complexType>
......
1313 1310
          derivationMethod="restriction"
1314 1311
          abstract="false"
1315 1312
          variety="empty">
1316
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C209"/>
1317
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C210" default="false">
1313
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C210"/>
1314
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C211" default="false">
1318 1315
     <scm:default lexicalForm="false">
1319 1316
      <scm:item type="#boolean" value="false"/>
1320 1317
     </scm:default>
......
1328 1325
          derivationMethod="restriction"
1329 1326
          abstract="false"
1330 1327
          variety="empty">
1331
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C211"/>
1332
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C212" default="false">
1328
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C212"/>
1329
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C213" default="false">
1333 1330
     <scm:default lexicalForm="false">
1334 1331
      <scm:item type="#boolean" value="false"/>
1335 1332
     </scm:default>
......
1343 1340
          derivationMethod="restriction"
1344 1341
          abstract="false"
1345 1342
          variety="empty">
1346
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C213"/>
1347 1343
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C214"/>
1344
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C215"/>
1348 1345
   <scm:finiteStateMachine initialState="0">
1349 1346
     <scm:state nr="0" final="true"/>
1350 1347
   </scm:finiteStateMachine>
......
1354 1351
          derivationMethod="restriction"
1355 1352
          abstract="false"
1356 1353
          variety="element-only">
1357
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C215"/>
1354
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C216"/>
1358 1355
   <scm:elementParticle minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" ref="C56"/>
1359 1356
   <scm:finiteStateMachine initialState="0">
1360 1357
     <scm:state nr="0">
......
1373 1370
          derivationMethod="extension"
1374 1371
          abstract="false"
1375 1372
          variety="empty">
1376
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C216"/>
1373
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C217"/>
1377 1374
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C11"/>
1378 1375
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C12"/>
1379 1376
   <scm:finiteStateMachine initialState="0">
......
1385 1382
          derivationMethod="extension"
1386 1383
          abstract="false"
1387 1384
          variety="element-only">
1388
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C217"/>
1385
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C218"/>
1389 1386
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C11"/>
1390 1387
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C12"/>
1391 1388
   <scm:elementParticle minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" ref="C53"/>
1392 1389
   <scm:finiteStateMachine initialState="0">
1393 1390
     <scm:state nr="0" final="true">
1394
      <scm:edge term="C88" to="1"/>
1395 1391
      <scm:edge term="C51" to="1"/>
1392
      <scm:edge term="C88" to="1"/>
1396 1393
      <scm:edge term="C127" to="1"/>
1397 1394
      <scm:edge term="C53" to="1"/>
1398 1395
     </scm:state>
1399 1396
     <scm:state nr="1" final="true">
1400
      <scm:edge term="C88" to="1"/>
1401 1397
      <scm:edge term="C51" to="1"/>
1398
      <scm:edge term="C88" to="1"/>
1402 1399
      <scm:edge term="C127" to="1"/>
1403 1400
      <scm:edge term="C53" to="1"/>
1404 1401
     </scm:state>
......
1409 1406
          derivationMethod="restriction"
1410 1407
          abstract="false"
1411 1408
          variety="empty">
1412
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C218"/>
1409
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C219"/>
1413 1410
   <scm:finiteStateMachine initialState="0">
1414 1411
     <scm:state nr="0" final="true"/>
1415 1412
   </scm:finiteStateMachine>
......
1419 1416
          derivationMethod="restriction"
1420 1417
          abstract="false"
1421 1418
          variety="element-only">
1422
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C219"/>
1423 1419
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C220"/>
1424
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C221"/>
1420
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C221"/>
1425 1421
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C222"/>
1426 1422
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C223"/>
1427
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C224"/>
1428
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C225"/>
1423
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C224"/>
1424
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C225"/>
1429 1425
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C226"/>
1426
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C227"/>
1430 1427
   <scm:modelGroupParticle minOccurs="1" maxOccurs="1">
1431 1428
     <scm:choice>
1432 1429
      <scm:elementParticle minOccurs="0" maxOccurs="1" ref="C72"/>
......
1446 1443
          derivationMethod="restriction"
1447 1444
          abstract="false"
1448 1445
          variety="empty">
1449
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C227"/>
1450 1446
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C228"/>
1451 1447
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C229"/>
1448
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C230"/>
1452 1449
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C24"/>
1453 1450
   <scm:finiteStateMachine initialState="0">
1454 1451
     <scm:state nr="0" final="true"/>
......
1459 1456
          derivationMethod="restriction"
1460 1457
          abstract="false"
1461 1458
          variety="element-only">
1462
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C230" default="false">
1459
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C231" default="false">
1463 1460
     <scm:default lexicalForm="false">
1464 1461
      <scm:item type="#boolean" value="false"/>
1465 1462
     </scm:default>
......
1477 1474
          derivationMethod="restriction"
1478 1475
          abstract="false"
1479 1476
          variety="empty">
1480
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C231"/>
1481
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C232" default="false">
1477
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C232"/>
1478
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C233" default="false">
1482 1479
     <scm:default lexicalForm="false">
1483 1480
      <scm:item type="#boolean" value="false"/>
1484 1481
     </scm:default>
......
1492 1489
          derivationMethod="restriction"
1493 1490
          abstract="false"
1494 1491
          variety="empty">
1495
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C233"/>
1496
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C234" default="false">
1492
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C234"/>
1493
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C235" default="false">
1497 1494
     <scm:default lexicalForm="false">
1498 1495
      <scm:item type="#boolean" value="false"/>
1499 1496
     </scm:default>
......
1507 1504
          derivationMethod="restriction"
1508 1505
          abstract="false"
1509 1506
          variety="element-only">
1510
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C235" default="false">
1507
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C236" default="false">
1511 1508
     <scm:default lexicalForm="false">
1512 1509
      <scm:item type="#boolean" value="false"/>
1513 1510
     </scm:default>
......
1527 1524
          derivationMethod="restriction"
1528 1525
          abstract="false"
1529 1526
          variety="empty">
1530
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C236"/>
1531
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C237" default="false">
1527
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C237"/>
1528
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C238" default="false">
1532 1529
     <scm:default lexicalForm="false">
1533 1530
      <scm:item type="#boolean" value="false"/>
1534 1531
     </scm:default>
......
1542 1539
          derivationMethod="restriction"
1543 1540
          abstract="false"
1544 1541
          variety="element-only">
1545
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C238"/>
1546
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C239"/>
1547
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C240"/>
1548
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C241"/>
1542
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C239"/>
1543
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C240"/>
1544
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C241"/>
1549 1545
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C242"/>
1550 1546
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C243"/>
1551 1547
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C244"/>
1552 1548
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C245"/>
1553
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C246"/>
1549
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C246"/>
1550
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C247"/>
1554 1551
   <scm:modelGroupParticle minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
1555 1552
     <scm:sequence>
1556 1553
      <scm:elementParticle minOccurs="1" maxOccurs="1" ref="C46"/>
......
1558 1555
   </scm:modelGroupParticle>
1559 1556
   <scm:finiteStateMachine initialState="0">
1560 1557
     <scm:state nr="0" final="true">
1561
      <scm:edge term="C119" to="1"/>
1562
      <scm:edge term="C76" to="1"/>
1563
      <scm:edge term="C123" to="1"/>
1564
      <scm:edge term="C86" to="1"/>
1565
      <scm:edge term="C125" to="1"/>
1566 1558
      <scm:edge term="C121" to="1"/>
1567 1559
      <scm:edge term="C117" to="1"/>
1568 1560
      <scm:edge term="C90" to="1"/>
......
1576 1568
      <scm:edge term="C74" to="1"/>
1577 1569
      <scm:edge term="C78" to="1"/>
1578 1570
      <scm:edge term="C92" to="1"/>
1579
     </scm:state>
1580
     <scm:state nr="1" final="true">
1581 1571
      <scm:edge term="C119" to="1"/>
1582 1572
      <scm:edge term="C76" to="1"/>
1583 1573
      <scm:edge term="C123" to="1"/>
1584 1574
      <scm:edge term="C86" to="1"/>
1585 1575
      <scm:edge term="C125" to="1"/>
1576
     </scm:state>
1577
     <scm:state nr="1" final="true">
1586 1578
      <scm:edge term="C121" to="1"/>
1587 1579
      <scm:edge term="C117" to="1"/>
1588 1580
      <scm:edge term="C90" to="1"/>
......
1596 1588
      <scm:edge term="C74" to="1"/>
1597 1589
      <scm:edge term="C78" to="1"/>
1598 1590
      <scm:edge term="C92" to="1"/>
1591
      <scm:edge term="C119" to="1"/>
1592
      <scm:edge term="C76" to="1"/>
1593
      <scm:edge term="C123" to="1"/>
1594
      <scm:edge term="C86" to="1"/>
1595
      <scm:edge term="C125" to="1"/>
1599 1596
     </scm:state>
1600 1597
   </scm:finiteStateMachine>
1601 1598
  </scm:complexType>
......
1604 1601
          derivationMethod="restriction"
1605 1602
          abstract="false"
1606 1603
          variety="empty">
1607
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C247"/>
1608
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C248" default="false">
1604
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C248"/>
1605
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C249" default="false">
1609 1606
     <scm:default lexicalForm="false">
1610 1607
      <scm:item type="#boolean" value="false"/>
1611 1608
     </scm:default>
......
1619 1616
          derivationMethod="restriction"
1620 1617
          abstract="false"
1621 1618
          variety="empty">
1622
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C249"/>
1623 1619
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C250"/>
1620
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C251"/>
1624 1621
   <scm:finiteStateMachine initialState="0">
1625 1622
     <scm:state nr="0" final="true"/>
1626 1623
   </scm:finiteStateMachine>
......
1630 1627
          derivationMethod="restriction"
1631 1628
          abstract="false"
1632 1629
          variety="empty">
1633
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C251"/>
1634 1630
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C252"/>
1635
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C253"/>
1631
   <scm:attributeUse required="true" inheritable="false" ref="C253"/>
1632
   <scm:attributeUse required="false" inheritable="false" ref="C254"/>
1636 1633
   <scm:finiteStateMachine initialState="0">
1637 1634
     <scm:state nr="0" final="true"/>
1638 1635
   </scm:finiteStateMachine>
......
1662 1659
         inheritable="false"
1663 1660
         containingComplexType="C48"/>
1664 1661
  <scm:attribute id="C142"
1662
         name="dmk"
1663
         type="#base64Binary"
1664
         global="false"
1665
         inheritable="false"
1666
         containingComplexType="C48"/>
1667
  <scm:attribute id="C143"
1665 1668
         name="ref"
1666 1669
         type="#IDREF"
1667 1670
         global="false"
1668 1671
         inheritable="false"
1669 1672
         containingComplexType="C50"/>
1670
  <scm:attribute id="C143"
1673
  <scm:attribute id="C144"
1671 1674
         name="abstract"
1672 1675
         type="#boolean"
1673 1676
         global="false"
1674 1677
         inheritable="false"
1675 1678
         containingComplexType="C55"/>
1676
  <scm:attribute id="C144"
1679
  <scm:attribute id="C145"
1677 1680
         name="block"
1678 1681
         type="C17"
1679 1682
         global="false"
1680 1683
         inheritable="false"
1681 1684
         containingComplexType="C55"/>
1682
  <scm:attribute id="C145"
1685
  <scm:attribute id="C146"
1683 1686
         name="containingComplexType"
1684 1687
         type="#IDREF"
1685 1688
         global="false"
1686 1689
         inheritable="false"
1687 1690
         containingComplexType="C55"/>
1688
  <scm:attribute id="C146"
1691
  <scm:attribute id="C147"
1689 1692
         name="default"
1690 1693
         type="#string"
1691 1694
         global="false"
1692 1695
         inheritable="false"
1693 1696
         containingComplexType="C55"/>
1694
  <scm:attribute id="C147"
1697
  <scm:attribute id="C148"
1695 1698
         name="final"
1696 1699
         type="C15"
1697 1700
         global="false"
1698 1701
         inheritable="false"
1699 1702
         containingComplexType="C55"/>
1700
  <scm:attribute id="C148"
1703
  <scm:attribute id="C149"
1701 1704
         name="global"
1702 1705
         type="#boolean"
1703 1706
         global="false"
1704 1707
         inheritable="false"
1705 1708
         containingComplexType="C55"/>
1706
  <scm:attribute id="C149"
1709
  <scm:attribute id="C150"
1707 1710
         name="id"
1708 1711
         type="#ID"
1709 1712
         global="false"
1710 1713
         inheritable="false"
1711 1714
         containingComplexType="C55"/>
1712
  <scm:attribute id="C150"
1715
  <scm:attribute id="C151"
1713 1716
         name="name"
1714 1717
         type="#NCName"
1715 1718
         global="false"
1716 1719
         inheritable="false"
1717 1720
         containingComplexType="C55"/>
1718
  <scm:attribute id="C151"
1721
  <scm:attribute id="C152"
1719 1722
         name="nillable"
1720 1723
         type="#boolean"
1721 1724
         global="false"
1722 1725
         inheritable="false"
1723 1726
         containingComplexType="C55"/>
1724
  <scm:attribute id="C152"
1727
  <scm:attribute id="C153"
1725 1728
         name="targetNamespace"
1726 1729
         type="C29"
1727 1730
         global="false"
1728 1731
         inheritable="false"
1729 1732
         containingComplexType="C55"/>
1730
  <scm:attribute id="C153"
1733
  <scm:attribute id="C154"
1731 1734
         name="type"
1732 1735
         type="C1"
1733 1736
         global="false"
1734 1737
         inheritable="false"
1735 1738
         containingComplexType="C55"/>
1736
  <scm:attribute id="C154"
1739
  <scm:attribute id="C155"
1737 1740
         name="afterMax"
1738 1741
         type="#integer"
1739 1742
         global="false"
1740 1743
         inheritable="false"
1741 1744
         containingComplexType="C57"/>
1742
  <scm:attribute id="C155"
1745
  <scm:attribute id="C156"
1743 1746
         name="final"
1744 1747
         type="#boolean"
1745 1748
         global="false"
1746 1749
         inheritable="false"
1747 1750
         containingComplexType="C57"/>
1748
  <scm:attribute id="C156"
1751
  <scm:attribute id="C157"
1749 1752
         name="maxOccurs"
1750 1753
         type="C26"
1751 1754
         global="false"
1752 1755
         inheritable="false"
1753 1756
         containingComplexType="C57"/>
1754
  <scm:attribute id="C157"
1757
  <scm:attribute id="C158"
1755 1758
         name="minOccurs"
1756 1759
         type="#integer"
1757 1760
         global="false"
1758 1761
         inheritable="false"
1759 1762
         containingComplexType="C57"/>
1760
  <scm:attribute id="C158"
1763
  <scm:attribute id="C159"
1761 1764
         name="nr"
1762 1765
         type="#integer"
1763 1766
         global="false"
1764 1767
         inheritable="false"
1765 1768
         containingComplexType="C57"/>
1766
  <scm:attribute id="C159"
1769
  <scm:attribute id="C160"
1767 1770
         name="id"
1768 1771
         type="#ID"
1769 1772
         global="false"
1770 1773
         inheritable="false"
1771 1774
         containingComplexType="C59"/>
1772
  <scm:attribute id="C160"
1775
  <scm:attribute id="C161"
1773 1776
         name="name"
1774 1777
         type="#NCName"
1775 1778
         global="false"
1776 1779
         inheritable="false"
1777 1780
         containingComplexType="C59"/>
1778
  <scm:attribute id="C161"
1781
  <scm:attribute id="C162"
1779 1782
         name="targetNamespace"
1780 1783
         type="C29"
1781 1784
         global="false"
1782 1785
         inheritable="false"
1783 1786
         containingComplexType="C59"/>
1784
  <scm:attribute id="C162"
1787
  <scm:attribute id="C163"
1785 1788
         name="systemId"
1786 1789
         type="C29"
1787 1790
         global="false"
1788 1791
         inheritable="false"
1789 1792
         containingComplexType="C59"/>
1790
  <scm:attribute id="C163"
1793
  <scm:attribute id="C164"
1791 1794
         name="publicId"
1792 1795
         type="#string"
1793 1796
         global="false"
1794 1797
         inheritable="false"
1795 1798
         containingComplexType="C59"/>
1796
  <scm:attribute id="C164"
1799
  <scm:attribute id="C165"
1797 1800
         name="default"
1798 1801
         type="#string"
1799 1802
         global="false"
1800 1803
         inheritable="false"
1801 1804
         containingComplexType="C61"/>
1802
  <scm:attribute id="C165"
1805
  <scm:attribute id="C166"
1803 1806
         name="ref"
1804 1807
         type="#IDREF"
1805 1808
         global="false"
1806 1809
         inheritable="false"
1807 1810
         containingComplexType="C61"/>
1808
  <scm:attribute id="C166"
1811
  <scm:attribute id="C167"
1809 1812
         name="required"
1810 1813
         type="#boolean"
1811 1814
         global="false"
1812 1815
         inheritable="false"
1813 1816
         containingComplexType="C61"/>
1814
  <scm:attribute id="C167"
1817
  <scm:attribute id="C168"
1815 1818
         name="inheritable"
1816 1819
         type="#boolean"
1817 1820
         global="false"
1818 1821
         inheritable="false"
1819 1822
         containingComplexType="C61"/>
1820
  <scm:attribute id="C168"
1823
  <scm:attribute id="C169"
1821 1824
         name="value"
1822 1825
         type="#anySimpleType"
1823 1826
         global="false"
1824 1827
         inheritable="false"
1825 1828
         containingComplexType="C63"/>
1826
  <scm:attribute id="C169"
1829
  <scm:attribute id="C170"
1827 1830
         name="fixed"
1828 1831
         type="#boolean"
1829 1832
         global="false"
1830 1833
         inheritable="false"
1831 1834
         containingComplexType="C63"/>
1832
  <scm:attribute id="C170"
1835
  <scm:attribute id="C171"
1833 1836
         name="id"
1834 1837
         type="#ID"
1835 1838
         global="false"
1836 1839
         inheritable="false"
1837 1840
         containingComplexType="C65"/>
1838
  <scm:attribute id="C171"
1841
  <scm:attribute id="C172"
1839 1842
         name="name"
1840 1843
         type="#NCName"
1841 1844
         global="false"
1842 1845
         inheritable="false"
1843 1846
         containingComplexType="C65"/>
1844
  <scm:attribute id="C172"
1847
  <scm:attribute id="C173"
1845 1848
         name="targetNamespace"
1846 1849
         type="C29"
1847 1850
         global="false"
1848 1851
         inheritable="false"
1849 1852
         containingComplexType="C65"/>
1850
  <scm:attribute id="C173"
1853
  <scm:attribute id="C174"
1851 1854
         name="test"
1852 1855
         type="C13"
1853 1856
         global="false"
1854 1857
         inheritable="false"
1855 1858
         containingComplexType="C67"/>
1856
  <scm:attribute id="C174"
1859
  <scm:attribute id="C175"
1857 1860
         name="defaultNamespace"
1858 1861
         type="C29"
1859 1862
         global="false"
1860 1863
         inheritable="false"
1861 1864
         containingComplexType="C67"/>
1862
  <scm:attribute id="C175"
1865
  <scm:attribute id="C176"
1863 1866
         name="value"
1864 1867
         type="#anySimpleType"
1865 1868
         global="false"
1866 1869
         inheritable="false"
1867 1870
         containingComplexType="C69"/>
1868
  <scm:attribute id="C176"
1871
  <scm:attribute id="C177"
1869 1872
         name="fixed"
1870 1873
         type="#boolean"
1871 1874
         global="false"
1872 1875
         inheritable="false"
1873 1876
         containingComplexType="C69"/>
1874
  <scm:attribute id="C177"
1877
  <scm:attribute id="C178"
1875 1878
         name="ref"
1876 1879
         type="#IDREF"
1877 1880
         global="false"
1878 1881
         inheritable="false"
1879 1882
         containingComplexType="C71"/>
1880
  <scm:attribute id="C178"
1883
  <scm:attribute id="C179"
1881 1884
         name="value"
1882 1885
         type="#anySimpleType"
1883 1886
         global="false"
1884 1887
         inheritable="false"
1885 1888
         containingComplexType="C75"/>
1886
  <scm:attribute id="C179"
1889
  <scm:attribute id="C180"
1887 1890
         name="fixed"
1888 1891
         type="#boolean"
1889 1892
         global="false"
1890 1893
         inheritable="false"
1891 1894
         containingComplexType="C75"/>
1892
  <scm:attribute id="C180"
1895
  <scm:attribute id="C181"
1893 1896
         name="value"
1894 1897
         type="#nonNegativeInteger"
1895 1898
         global="false"
1896 1899
         inheritable="false"
1897 1900
         containingComplexType="C77"/>
1898
  <scm:attribute id="C181"
1901
  <scm:attribute id="C182"
1899 1902
         name="fixed"
1900 1903
         type="#boolean"
1901 1904
         global="false"
1902 1905
         inheritable="false"
1903 1906
         containingComplexType="C77"/>
1904
  <scm:attribute id="C182"
1907
  <scm:attribute id="C183"
1905 1908
         name="value"
1906 1909
         type="#anySimpleType"
1907 1910
         global="false"
1908 1911
         inheritable="false"
1909 1912
         containingComplexType="C79"/>
1910
  <scm:attribute id="C183"
1913
  <scm:attribute id="C184"
1911 1914
         name="fixed"
1912 1915
         type="#boolean"
1913 1916
         global="false"
1914 1917
         inheritable="false"
1915 1918
         containingComplexType="C79"/>
1916
  <scm:attribute id="C184"
1919
  <scm:attribute id="C185"
1917 1920
         name="ref"
1918 1921
         type="#IDREF"
1919 1922
         global="false"
1920 1923
         inheritable="false"
1921 1924
         containingComplexType="C81"/>
1922
  <scm:attribute id="C185"
1925
  <scm:attribute id="C186"
1923 1926
         name="abstract"
1924 1927
         type="#boolean"
1925 1928
         global="false"
1926 1929
         inheritable="false"
1927 1930
         containingComplexType="C84"/>
1928
  <scm:attribute id="C186"
1931
  <scm:attribute id="C187"
1929 1932
         name="base"
1930 1933
         type="C1"
1931 1934
         global="false"
1932 1935
         inheritable="false"
1933 1936
         containingComplexType="C84"/>
1934
  <scm:attribute id="C187"
1937
  <scm:attribute id="C188"
1935 1938
         name="derivationMethod"
1936 1939
         type="C16"
1937 1940
         global="false"
1938 1941
         inheritable="false"
1939 1942
         containingComplexType="C84"/>
1940
  <scm:attribute id="C188"
1943
  <scm:attribute id="C189"
1941 1944
         name="block"
1942 1945
         type="C17"
1943 1946
         global="false"
1944 1947
         inheritable="false"
1945 1948
         containingComplexType="C84"/>
1946
  <scm:attribute id="C189"
1949
  <scm:attribute id="C190"
1947 1950
         name="final"
1948 1951
         type="C15"
1949 1952
         global="false"
1950 1953
         inheritable="false"
1951 1954
         containingComplexType="C84"/>
1952
  <scm:attribute id="C190"
1955
  <scm:attribute id="C191"
1953 1956
         name="id"
1954 1957
         type="#ID"
1955 1958
         global="false"
1956 1959
         inheritable="false"
1957 1960
         containingComplexType="C84"/>
1958
  <scm:attribute id="C191"
1961
  <scm:attribute id="C192"
1959 1962
         name="name"
1960 1963
         type="#NCName"
1961 1964
         global="false"
1962 1965
         inheritable="false"
1963 1966
         containingComplexType="C84"/>
1964
  <scm:attribute id="C192"
1967
  <scm:attribute id="C193"
1965 1968
         name="simpleType"
1966 1969
         type="C1"
1967 1970
         global="false"
1968 1971
         inheritable="false"
1969 1972
         containingComplexType="C84"/>
1970
  <scm:attribute id="C193"
1973
  <scm:attribute id="C194"
1971 1974
         name="targetNamespace"
1972 1975
         type="C29"
1973 1976
         global="false"
1974 1977
         inheritable="false"
1975 1978
         containingComplexType="C84"/>
1976
  <scm:attribute id="C194"
1979
  <scm:attribute id="C195"
1977 1980
         name="variety"
1978 1981
         type="C0"
1979 1982
         global="false"
1980 1983
         inheritable="false"
1981 1984
         containingComplexType="C84"/>
1982
  <scm:attribute id="C195"
1985
  <scm:attribute id="C196"
1983 1986
         name="value"
1984 1987
         type="#anySimpleType"
1985 1988
         global="false"
1986 1989
         inheritable="false"
1987 1990
         containingComplexType="C87"/>
1988
  <scm:attribute id="C196"
1991
  <scm:attribute id="C197"
1989 1992
         name="fixed"
1990 1993
         type="#boolean"
1991 1994
         global="false"
1992 1995
         inheritable="false"
1993 1996
         containingComplexType="C87"/>
1994
  <scm:attribute id="C197"
1997
  <scm:attribute id="C198"
1995 1998
         name="value"
1996 1999
         type="#anySimpleType"
1997 2000
         global="false"
1998 2001
         inheritable="false"
1999 2002
         containingComplexType="C91"/>
2000
  <scm:attribute id="C198"
2003
  <scm:attribute id="C199"
2001 2004
         name="fixed"
2002 2005
         type="#boolean"
2003 2006
         global="false"
2004 2007
         inheritable="false"
2005 2008
         containingComplexType="C91"/>
2006
  <scm:attribute id="C199"
2009
  <scm:attribute id="C200"
2007 2010
         name="value"
2008 2011
         type="#string"
2009 2012
         global="false"
2010 2013
         inheritable="false"
2011 2014
         containingComplexType="C93"/>
2012
  <scm:attribute id="C200"
2015
  <scm:attribute id="C201"
2013 2016
         name="fixed"
2014 2017
         type="#boolean"
2015 2018
         global="false"
2016 2019
         inheritable="false"
2017 2020
         containingComplexType="C93"/>
2018
  <scm:attribute id="C201"
2021
  <scm:attribute id="C202"
2019 2022
         name="constraint"
2020 2023
         type="#NCName"
2021 2024
         global="false"
2022 2025
         inheritable="false"
2023 2026
         containingComplexType="C96"/>
2024
  <scm:attribute id="C202"
2027
  <scm:attribute id="C203"
2025 2028
         name="id"
2026 2029
         type="#ID"
2027 2030
         global="false"
2028 2031
         inheritable="false"
2029 2032
         containingComplexType="C96"/>
2030
  <scm:attribute id="C203"
2033
  <scm:attribute id="C204"
2031 2034
         name="namespaces"
2032 2035
         type="C31"
2033 2036
         global="false"
2034 2037
         inheritable="false"
2035 2038
         containingComplexType="C96"/>
2036
  <scm:attribute id="C204"
2039
  <scm:attribute id="C205"
2037 2040
         name="processContents"
2038 2041
         type="C32"
2039 2042
         global="false"
2040 2043
         inheritable="false"
2041 2044
         containingComplexType="C96"/>
2042
  <scm:attribute id="C205"
2045
  <scm:attribute id="C206"
2043 2046
         name="notQName"
2044 2047
         type="C3"
2045 2048
         global="false"
2046 2049
         inheritable="false"
2047 2050
         containingComplexType="C96"/>
2048
  <scm:attribute id="C206"
2051
  <scm:attribute id="C207"
2049 2052
         name="id"
2050 2053
         type="#ID"
2051 2054
         global="false"
2052 2055
         inheritable="false"
2053 2056
         containingComplexType="C98"/>
2054
  <scm:attribute id="C207"
2057
  <scm:attribute id="C208"
2055 2058
         name="name"
2056 2059
         type="#NCName"
2057 2060
         global="false"
2058 2061
         inheritable="false"
2059 2062
         containingComplexType="C98"/>
2060
  <scm:attribute id="C208"
2063
  <scm:attribute id="C209"
2061 2064
         name="targetNamespace"
2062 2065
         type="C29"
2063 2066
         global="false"
2064 2067
         inheritable="false"
2065 2068
         containingComplexType="C98"/>
2066
  <scm:attribute id="C209"
2069
  <scm:attribute id="C210"
2067 2070
         name="value"
2068 2071
         type="#nonNegativeInteger"
2069 2072
         global="false"
2070 2073
         inheritable="false"
2071 2074
         containingComplexType="C100"/>
2072
  <scm:attribute id="C210"
2075
  <scm:attribute id="C211"
2073 2076
         name="fixed"
2074 2077
         type="#boolean"
2075 2078
         global="false"
2076 2079
         inheritable="false"
2077 2080
         containingComplexType="C100"/>
2078
  <scm:attribute id="C211"
2081
  <scm:attribute id="C212"
2079 2082
         name="value"
2080 2083
         type="C25"
2081 2084
         global="false"
2082 2085
         inheritable="false"
2083 2086
         containingComplexType="C102"/>
2084
  <scm:attribute id="C212"
2087
  <scm:attribute id="C213"
2085 2088
         name="fixed"
2086 2089
         type="#boolean"
2087 2090
         global="false"
2088 2091
         inheritable="false"
2089 2092
         containingComplexType="C102"/>
2090
  <scm:attribute id="C213"
2093
  <scm:attribute id="C214"
2091 2094
         name="term"
2092 2095
         type="#IDREF"
2093 2096
         global="false"
2094 2097
         inheritable="false"
2095 2098
         containingComplexType="C104"/>
2096
  <scm:attribute id="C214"
2099
  <scm:attribute id="C215"
2097 2100
         name="to"
2098 2101
         type="#integer"
2099 2102
         global="false"
2100 2103
         inheritable="false"
2101 2104
         containingComplexType="C104"/>
2102
  <scm:attribute id="C215"
2105
  <scm:attribute id="C216"
2103 2106
         name="initialState"
2104 2107
         type="#integer"
2105 2108
         global="false"
2106 2109
         inheritable="false"
2107 2110
         containingComplexType="C106"/>
2108
  <scm:attribute id="C216"
2111
  <scm:attribute id="C217"
2109 2112
         name="ref"
2110 2113
         type="#IDREF"
2111 2114
         global="false"
2112 2115
         inheritable="false"
2113 2116
         containingComplexType="C108"/>
2114
  <scm:attribute id="C217"
2117
  <scm:attribute id="C218"
2115 2118
         name="ref"
2116 2119
         type="#IDREF"
2117 2120
         global="false"
2118 2121
         inheritable="false"
2119 2122
         containingComplexType="C110"/>
2120
  <scm:attribute id="C218"
2123
  <scm:attribute id="C219"
2121 2124
         name="ref"
2122 2125
         type="#IDREF"
2123 2126
         global="false"
2124 2127
         inheritable="false"
2125 2128
         containingComplexType="C112"/>
2126
  <scm:attribute id="C219"
2129
  <scm:attribute id="C220"
2127 2130
         name="containingComplexType"
2128 2131
         type="#IDREF"
2129 2132
         global="false"
2130 2133
         inheritable="false"
2131 2134
         containingComplexType="C114"/>
2132
  <scm:attribute id="C220"
2135
  <scm:attribute id="C221"
2133 2136
         name="default"
2134 2137
         type="#string"
2135 2138
         global="false"
2136 2139
         inheritable="false"
2137 2140
         containingComplexType="C114"/>
2138
  <scm:attribute id="C221"
2141
  <scm:attribute id="C222"
2139 2142
         name="global"
2140 2143
         type="#boolean"
2141 2144
         global="false"
2142 2145
         inheritable="false"
2143 2146
         containingComplexType="C114"/>
2144
  <scm:attribute id="C222"
2147
  <scm:attribute id="C223"
2145 2148
         name="id"
2146 2149
         type="#ID"
2147 2150
         global="false"
2148 2151
         inheritable="false"
2149 2152
         containingComplexType="C114"/>
2150
  <scm:attribute id="C223"
2153
  <scm:attribute id="C224"
2151 2154
         name="name"
2152 2155
         type="#NCName"
2153 2156
         global="false"
2154 2157
         inheritable="false"
2155 2158
         containingComplexType="C114"/>
2156
  <scm:attribute id="C224"
2159
  <scm:attribute id="C225"
2157 2160
         name="targetNamespace"
2158 2161
         type="C29"
2159 2162
         global="false"
2160 2163
         inheritable="false"
2161 2164
         containingComplexType="C114"/>
2162
  <scm:attribute id="C225"
2165
  <scm:attribute id="C226"
2163 2166
         name="type"
2164 2167
         type="C1"
2165 2168
         global="false"
2166 2169
         inheritable="false"
2167 2170
         containingComplexType="C114"/>
2168
  <scm:attribute id="C226"
2171
  <scm:attribute id="C227"
2169 2172
         name="inheritable"
2170 2173
         type="#boolean"
2171 2174
         global="false"
2172 2175
         inheritable="false"
2173 2176
         containingComplexType="C114"/>
2174
  <scm:attribute id="C227"
2177
  <scm:attribute id="C228"
2175 2178
         name="type"
2176 2179
         type="C1"
2177 2180
         global="false"
2178 2181
         inheritable="false"
2179 2182
         containingComplexType="C116"/>
2180
  <scm:attribute id="C228"
2183
  <scm:attribute id="C229"
2181 2184
         name="test"
2182 2185
         type="C13"
2183 2186
         global="false"
2184 2187
         inheritable="false"
2185 2188
         containingComplexType="C116"/>
2186
  <scm:attribute id="C229"
2189
  <scm:attribute id="C230"
2187 2190
         name="defaultNamespace"
2188 2191
         type="C29"
2189 2192
         global="false"
2190 2193
         inheritable="false"
2191 2194
         containingComplexType="C116"/>
2192
  <scm:attribute id="C230"
2195
  <scm:attribute id="C231"
2193 2196
         name="fixed"
2194 2197
         type="#boolean"
2195 2198
         global="false"
2196 2199
         inheritable="false"
2197 2200
         containingComplexType="C118"/>
2198
  <scm:attribute id="C231"
2201
  <scm:attribute id="C232"
2199 2202
         name="value"
2200 2203
         type="#anySimpleType"
2201 2204
         global="false"
2202 2205
         inheritable="false"
2203 2206
         containingComplexType="C120"/>
2204
  <scm:attribute id="C232"
2207
  <scm:attribute id="C233"
2205 2208
         name="namespaceSensitive"
2206 2209
         type="#boolean"
2207 2210
         global="false"
2208 2211
         inheritable="false"
2209 2212
         containingComplexType="C120"/>
2210
  <scm:attribute id="C233"
2213
  <scm:attribute id="C234"
2211 2214
         name="value"
2212 2215
         type="#nonNegativeInteger"
2213 2216
         global="false"
2214 2217
         inheritable="false"
2215 2218
         containingComplexType="C122"/>
2216
  <scm:attribute id="C234"
2219
  <scm:attribute id="C235"
2217 2220
         name="fixed"
2218 2221
         type="#boolean"
2219 2222
         global="false"
2220 2223
         inheritable="false"
2221 2224
         containingComplexType="C122"/>
2222
  <scm:attribute id="C235"
2225
  <scm:attribute id="C236"
2223 2226
         name="fixed"
2224 2227
         type="#boolean"
2225 2228
         global="false"
2226 2229
         inheritable="false"
2227 2230
         containingComplexType="C124"/>
2228
  <scm:attribute id="C236"
2231
  <scm:attribute id="C237"
2229 2232
         name="value"
2230 2233
         type="C43"
2231 2234
         global="false"
2232 2235
         inheritable="false"
2233 2236
         containingComplexType="C126"/>
2234
  <scm:attribute id="C237"
2237
  <scm:attribute id="C238"
2235 2238
         name="fixed"
2236 2239
         type="#boolean"
2237 2240
         global="false"
2238 2241
         inheritable="false"
2239 2242
         containingComplexType="C126"/>
2240
  <scm:attribute id="C238"
2243
  <scm:attribute id="C239"
2241 2244
         name="base"
2242 2245
         type="C1"
2243 2246
         global="false"
2244 2247
         inheritable="false"
2245 2248
         containingComplexType="C129"/>
2246
  <scm:attribute id="C239"
2249
  <scm:attribute id="C240"
2247 2250
         name="final"
2248 2251
         type="C15"
2249 2252
         global="false"
2250 2253
         inheritable="false"
2251 2254
         containingComplexType="C129"/>
2252
  <scm:attribute id="C240"
2255
  <scm:attribute id="C241"
2253 2256
         name="id"
2254 2257
         type="#ID"
2255 2258
         global="false"
2256 2259
         inheritable="false"
2257 2260
         containingComplexType="C129"/>
2258
  <scm:attribute id="C241"
2261
  <scm:attribute id="C242"
2259 2262
         name="itemType"
2260 2263
         type="C1"
2261 2264
         global="false"
2262 2265
         inheritable="false"
2263 2266
         containingComplexType="C129"/>
2264
  <scm:attribute id="C242"
2267
  <scm:attribute id="C243"
2265 2268
         name="memberTypes"
2266 2269
         type="C19"
2267 2270
         global="false"
... This diff was truncated because it exceeds the maximum size that can be displayed.

Also available in: Unified diff