Project

Profile

Help

XSD validation error messages with SaxonEE are not consis... » opvoeren_of_opzoeken_natuurlijk_persoon_request-1.1.xsd

the xsd file - Marjon Roodzant, 2019-05-07 13:09

 
1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
3
      xmlns:req="http://anwb.nl/webservices/opvoeren_of_opzoeken_natuurlijk_persoon_request/1"
4
      targetNamespace="http://anwb.nl/webservices/opvoeren_of_opzoeken_natuurlijk_persoon_request/1"
5
      elementFormDefault="qualified">
6
  <xs:element name="OpvoerenOfOpzoekenNatuurlijkPersoonRequest"
7
        type="req:OpvoerenOfOpzoekenNatuurlijkPersoonRequestType">
8
   <xs:annotation>
9
     <xs:documentation>De service OpzoekenOfOpvoerenNatuurlijkPersoon is een canonieke webservice waarmee relatiegegevens en klantkenmerken van een natuurlijk persoon kunnen worden opgezocht of opgevoerd in een autoritatieve administratie van ANWB voor beheer van relatiegegevens.
10
De service is synchroon uitgevoerd.</xs:documentation>
11
   </xs:annotation>
12
  </xs:element>
13
  <xs:complexType name="AchternaamType">
14
   <xs:sequence>
15
     <xs:element name="Voorvoegsel" type="req:NaamType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
16
     <xs:element name="SignificantDeelAchternaam" type="req:NaamType" minOccurs="1"
17
           maxOccurs="1"/>
18
   </xs:sequence>
19
  </xs:complexType>
20
  <xs:complexType name="BereikbaarheidGegevensType">
21
   <xs:sequence>
22
     <xs:element name="GeldigheidsPeriodeBeginDatum" type="xs:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
23
     <xs:element name="GeldigheidsPeriodeEindDatum" type="xs:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
24
     <xs:choice minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
25
      <xs:element name="PostbusAdresNederland" type="req:PostbusAdresNederlandType" minOccurs="1"
26
            maxOccurs="1"/>
27
      <xs:element name="PostbusAdresBuitenland" type="req:PostbusAdresBuitenlandType"
28
            minOccurs="1"
29
            maxOccurs="1"/>
30
      <xs:element name="StraatAdresNederland" type="req:StraatAdresNederlandType" minOccurs="1"
31
            maxOccurs="1"/>
32
      <xs:element name="StraatAdresBuitenland" type="req:StraatAdresBuitenlandType" minOccurs="1"
33
            maxOccurs="1"/>
34
     </xs:choice>
35
     <xs:element name="InternetBereikbaarheid" type="req:InternetBereikbaarheidType"
36
           minOccurs="0"
37
           maxOccurs="unbounded"/>
38
     <xs:element name="TelefoonNummer" type="req:TelefoonNummerType" minOccurs="0"
39
           maxOccurs="unbounded"/>
40
   </xs:sequence>
41
  </xs:complexType>
42
  <xs:complexType name="BetalingConditiesType">
43
   <xs:sequence>
44
     <xs:element name="BetaalWijze" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
45
   </xs:sequence>
46
  </xs:complexType>
47
  <xs:complexType name="BronSysteemType">
48
   <xs:sequence>
49
     <xs:element name="BronSysteemNaam" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="1"
50
           maxOccurs="1"/>
51
     <xs:element name="BronSysteemReferentie" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="0"
52
           maxOccurs="1"/>
53
   </xs:sequence>
54
  </xs:complexType>
55
  <xs:complexType name="CommunicatieVoorkeurType">
56
   <xs:sequence>
57
     <xs:element name="CommunicatieVoorkeurDoel" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="1"
58
           maxOccurs="1"/>
59
     <xs:element name="CommunicatieVoorkeurWaarde" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="1"
60
           maxOccurs="1"/>
61
     <xs:element name="CommunicatieVoorkeurReferentie" type="req:NietLegeStringType"
62
           minOccurs="0"
63
           maxOccurs="1"/>
64
   </xs:sequence>
65
  </xs:complexType>
66
  <xs:complexType name="CommunicatieWijzeType">
67
   <xs:sequence>
68
     <xs:element name="CommunicatieSoort" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="1"
69
           maxOccurs="1"/>
70
     <xs:element name="CommunicatieToegestaan" type="req:CommunicatieToegestaanType"
71
           minOccurs="1"
72
           maxOccurs="1"/>
73
   </xs:sequence>
74
  </xs:complexType>
75
  <xs:complexType name="HeaderType">
76
   <xs:sequence>
77
     <xs:element name="BusinessProcesNaam" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="0"
78
           maxOccurs="1"/>
79
     <xs:element name="BusinessTransactieReferentie" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="0"
80
           maxOccurs="1"/>
81
     <xs:element name="BronSysteem" type="req:BronSysteemType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
82
     <xs:element name="DoorlopenPad" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
83
     <xs:element name="GebruikersNaam" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
84
   </xs:sequence>
85
  </xs:complexType>
86
  <xs:complexType name="InternetBereikbaarheidType">
87
   <xs:sequence>
88
     <xs:element name="EmailAdres" type="req:EmailAdresType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
89
     <xs:element name="InternetAdres" type="xs:anyURI" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
90
   </xs:sequence>
91
   <xs:attribute name="EmailReferentie" use="optional" type="req:NietLegeStringType"/>
92
  </xs:complexType>
93
  <xs:complexType name="KanaalType">
94
   <xs:sequence>
95
     <xs:element name="KanaalCode" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
96
     <xs:element name="KanaalNaam" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
97
     <xs:element name="KanaalSpecificatieCode" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="0"
98
           maxOccurs="1"/>
99
     <xs:element name="KanaalSpecificatieNaam" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="0"
100
           maxOccurs="1"/>
101
   </xs:sequence>
102
  </xs:complexType>
103
  <xs:complexType name="LandType">
104
   <xs:sequence>
105
     <xs:element name="LandCode" type="req:LandCodeType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
106
     <xs:element name="LandNaam" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
107
   </xs:sequence>
108
  </xs:complexType>
109
  <xs:complexType name="NatuurlijkPersoonType">
110
   <xs:sequence>
111
     <xs:element name="RelatieId" type="req:ANWBRelatieNummerType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
112
     <xs:element name="Voorletters" type="req:VoorlettersType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
113
     <xs:element name="Voornamen" type="req:NaamType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
114
     <xs:element name="Roepnaam" type="req:NaamType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
115
     <xs:element name="Geslacht" type="req:GeslachtCodeType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
116
     <xs:element name="GeboorteDatum" type="xs:date" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
117
     <xs:element name="GeboortePlaats" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
118
     <xs:element name="Titel" type="req:TitelType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
119
     <xs:element name="Achternaam" type="req:AchternaamType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
120
     <xs:element name="BereikbaarheidGegevens" type="req:BereikbaarheidGegevensType"
121
           minOccurs="0"
122
           maxOccurs="unbounded"/>
123
     <xs:element name="RekeningInformatie" type="req:RekeningInformatieType" minOccurs="0"
124
           maxOccurs="1"/>
125
     <xs:element name="BetalingCondities" type="req:BetalingConditiesType" minOccurs="0"
126
           maxOccurs="1"/>
127
     <xs:element name="CommunicatieWijze" type="req:CommunicatieWijzeType" minOccurs="0"
128
           maxOccurs="unbounded"/>
129
     <xs:element name="CommunicatieVoorkeur" type="req:CommunicatieVoorkeurType" minOccurs="0"
130
           maxOccurs="unbounded"/>
131
     <xs:element name="Kanaal" type="req:KanaalType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
132
   </xs:sequence>
133
   <xs:attribute name="IndicatieGegevensBetrouwbaar" use="optional" type="xs:boolean"/>
134
  </xs:complexType>
135
  <xs:complexType name="OpvoerenOfOpzoekenNatuurlijkPersoonRequestType">
136
   <xs:sequence>
137
     <xs:element name="Header" type="req:HeaderType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
138
     <xs:element name="ProcesInformatie" type="req:ProcesInformatieType" minOccurs="0"
139
           maxOccurs="1"/>
140
     <xs:element name="NatuurlijkPersoon" type="req:NatuurlijkPersoonType" minOccurs="1"
141
           maxOccurs="1"/>
142
   </xs:sequence>
143
  </xs:complexType>
144
  <xs:complexType name="PostbusAdresBuitenlandType">
145
   <xs:sequence>
146
     <xs:element name="AdresId" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
147
     <xs:element name="LocatieOmschrijvingBuitenland" type="req:NietLegeStringType"
148
           minOccurs="0"
149
           maxOccurs="1"/>
150
     <xs:element name="PostcodeBuitenland" type="req:PostcodeBuitenlandType" minOccurs="0"
151
           maxOccurs="1"/>
152
     <xs:element name="PlaatsnaamBuitenland" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="0"
153
           maxOccurs="1"/>
154
     <xs:element name="RegionaamBuitenland" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="0"
155
           maxOccurs="1"/>
156
     <xs:element name="PostbusNummerBuitenland" type="req:PostbusNummerBuitenlandType"
157
           minOccurs="1"
158
           maxOccurs="1"/>
159
     <xs:element name="Land" type="req:LandType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
160
   </xs:sequence>
161
   <xs:attribute name="AdresFunctie" use="optional" type="req:NietLegeStringType"/>
162
   <xs:attribute name="IndicatieGegevensBetrouwbaar" use="optional" type="xs:boolean"/>
163
   <xs:attribute name="AdresReferentie" use="optional" type="req:NietLegeStringType"/>
164
  </xs:complexType>
165
  <xs:complexType name="PostbusAdresNederlandType">
166
   <xs:sequence>
167
     <xs:element name="AdresId" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
168
     <xs:element name="LocatieOmschrijving" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="0"
169
           maxOccurs="1"/>
170
     <xs:element name="Postcode" type="req:PostcodeType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
171
     <xs:element name="Plaatsnaam" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
172
     <xs:element name="PostbusNummer" type="req:PostbusNummerType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
173
   </xs:sequence>
174
   <xs:attribute name="AdresFunctie" use="optional" type="req:NietLegeStringType"/>
175
   <xs:attribute name="IndicatieGegevensBetrouwbaar" use="optional" type="xs:boolean"/>
176
   <xs:attribute name="AdresReferentie" use="optional" type="req:NietLegeStringType"/>
177
  </xs:complexType>
178
  <xs:complexType name="ProcesInformatieItemType">
179
   <xs:sequence>
180
     <xs:element name="Naam" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
181
     <xs:element name="Waarde" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
182
   </xs:sequence>
183
  </xs:complexType>
184
  <xs:complexType name="ProcesInformatieType">
185
   <xs:sequence>
186
     <xs:element name="ProcesInformatieItem" type="req:ProcesInformatieItemType" minOccurs="0"
187
           maxOccurs="unbounded"/>
188
   </xs:sequence>
189
  </xs:complexType>
190
  <xs:complexType name="RekeningInformatieType">
191
   <xs:sequence>
192
     <xs:element name="IBAN" type="req:IBANType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
193
     <xs:element name="BIC" type="req:BICType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
194
     <xs:element name="RekeningControleCijfers" type="req:CijferStringType" minOccurs="0"
195
           maxOccurs="1"/>
196
     <xs:element name="RekeningMeerdereValuta" type="xs:boolean" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
197
     <xs:element name="RekeningHouderNaam" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="0"
198
           maxOccurs="1"/>
199
     <xs:element name="BuitenlandsRekeningNummer" type="req:BuitenlandsRekeningNummerType"
200
           minOccurs="0"
201
           maxOccurs="1"/>
202
     <xs:element name="Valuta" type="req:ValutaType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
203
     <xs:element name="Land" type="req:LandType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
204
   </xs:sequence>
205
   <xs:attribute name="RekeningSoort" use="required" type="req:RekeningSoortType"/>
206
  </xs:complexType>
207
  <xs:complexType name="StraatAdresBuitenlandType">
208
   <xs:sequence>
209
     <xs:element name="AdresId" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
210
     <xs:element name="LocatieOmschrijvingBuitenland" type="req:NietLegeStringType"
211
           minOccurs="0"
212
           maxOccurs="1"/>
213
     <xs:element name="PostcodeBuitenland" type="req:PostcodeBuitenlandType" minOccurs="0"
214
           maxOccurs="1"/>
215
     <xs:element name="PlaatsnaamBuitenland" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="0"
216
           maxOccurs="1"/>
217
     <xs:element name="RegionaamBuitenland" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="0"
218
           maxOccurs="1"/>
219
     <xs:element name="StraatnaamBuitenland" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="0"
220
           maxOccurs="1"/>
221
     <xs:element name="HuisnummerBuitenland" type="req:HuisnummerBuitenlandType" minOccurs="0"
222
           maxOccurs="1"/>
223
     <xs:element name="HuisnummerToevoegingBuitenland"
224
           type="req:HuisnummerToevoegingBuitenlandType"
225
           minOccurs="0"
226
           maxOccurs="1"/>
227
     <xs:element name="Land" type="req:LandType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
228
   </xs:sequence>
229
   <xs:attribute name="AdresFunctie" use="optional" type="req:NietLegeStringType"/>
230
   <xs:attribute name="IndicatieGegevensBetrouwbaar" use="optional" type="xs:boolean"/>
231
   <xs:attribute name="AdresReferentie" use="optional" type="req:NietLegeStringType"/>
232
  </xs:complexType>
233
  <xs:complexType name="StraatAdresNederlandType">
234
   <xs:sequence>
235
     <xs:element name="AdresId" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
236
     <xs:element name="LocatieOmschrijving" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="0"
237
           maxOccurs="1"/>
238
     <xs:element name="Postcode" type="req:PostcodeType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
239
     <xs:element name="Plaatsnaam" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
240
     <xs:element name="Straatnaam" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
241
     <xs:element name="Huisnummer" type="req:HuisnummerType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
242
     <xs:element name="HuisnummerToevoeging" type="req:HuisnummerToevoegingType" minOccurs="0"
243
           maxOccurs="1"/>
244
   </xs:sequence>
245
   <xs:attribute name="AdresFunctie" use="optional" type="req:NietLegeStringType"/>
246
   <xs:attribute name="IndicatieGegevensBetrouwbaar" use="optional" type="xs:boolean"/>
247
   <xs:attribute name="AdresReferentie" use="optional" type="req:NietLegeStringType"/>
248
  </xs:complexType>
249
  <xs:complexType name="TelefoonNummerType">
250
   <xs:sequence>
251
     <xs:element name="VanuitNederlandKiesbaarNummer"
252
           type="req:VanuitNederlandKiesbaarNummerType"
253
           minOccurs="1"
254
           maxOccurs="1"/>
255
   </xs:sequence>
256
   <xs:attribute name="TypeTelefoonNummer" use="required" type="req:NietLegeStringType"/>
257
   <xs:attribute name="TelefoonNummerReferentie" use="optional" type="req:NietLegeStringType"/>
258
  </xs:complexType>
259
  <xs:complexType name="TitelType">
260
   <xs:sequence>
261
     <xs:element name="TitelSoort" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
262
     <xs:element name="TitelAanduidingVoorVoorletters" type="req:NietLegeStringType"
263
           minOccurs="0"
264
           maxOccurs="1"/>
265
     <xs:element name="TitelAanduidingNaVoorletters" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="0"
266
           maxOccurs="1"/>
267
     <xs:element name="TitelAanduidingNaAchternaam" type="req:NietLegeStringType" minOccurs="0"
268
           maxOccurs="1"/>
269
   </xs:sequence>
270
  </xs:complexType>
271
  <xs:complexType name="ValutaType">
272
   <xs:sequence>
273
     <xs:element name="ValutaCode" type="req:ValutaCodeType" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
274
   </xs:sequence>
275
  </xs:complexType>
276
  <xs:simpleType name="ANWBRelatieNummerType">
277
   <xs:restriction base="xs:string">
278
     <xs:pattern value="[1-9]{1}[0-9]{8}"/>
279
   </xs:restriction>
280
  </xs:simpleType>
281
  <xs:simpleType name="BICType">
282
   <xs:restriction base="xs:string">
283
     <xs:minLength value="8"/>
284
     <xs:maxLength value="12"/>
285
   </xs:restriction>
286
  </xs:simpleType>
287
  <xs:simpleType name="BuitenlandsRekeningNummerType">
288
   <xs:restriction base="xs:string">
289
     <xs:minLength value="1"/>
290
     <xs:maxLength value="30"/>
291
   </xs:restriction>
292
  </xs:simpleType>
293
  <xs:simpleType name="CijferStringType">
294
   <xs:restriction base="xs:string">
295
     <xs:pattern value="[0-9]*"/>
296
     <xs:minLength value="1"/>
297
   </xs:restriction>
298
  </xs:simpleType>
299
  <xs:simpleType name="CommunicatieToegestaanType">
300
   <xs:restriction base="xs:string">
301
     <xs:enumeration value="JA"/>
302
     <xs:enumeration value="NEE"/>
303
     <xs:enumeration value="ONBEKEND"/>
304
   </xs:restriction>
305
  </xs:simpleType>
306
  <xs:simpleType name="EmailAdresType">
307
   <xs:restriction base="xs:string">
308
     <xs:pattern value="[^@\s]+@[A-Za-z0-9]+([\-.][A-Za-z0-9]+)*\.[A-Za-z0-9]+([\-.][A-Za-z0-9]+)*"/>
309
     <xs:minLength value="1"/>
310
     <xs:maxLength value="320"/>
311
   </xs:restriction>
312
  </xs:simpleType>
313
  <xs:simpleType name="GeldigheidPeriodeBeginDatum">
314
   <xs:restriction base="xs:date"/>
315
  </xs:simpleType>
316
  <xs:simpleType name="GeslachtCodeType">
317
   <xs:restriction base="xs:string">
318
     <xs:enumeration value="0"/>
319
     <xs:enumeration value="1"/>
320
     <xs:enumeration value="2"/>
321
     <xs:enumeration value="9"/>
322
   </xs:restriction>
323
  </xs:simpleType>
324
  <xs:simpleType name="HuisnummerBuitenlandType">
325
   <xs:restriction base="xs:string">
326
     <xs:minLength value="1"/>
327
     <xs:maxLength value="9"/>
328
   </xs:restriction>
329
  </xs:simpleType>
330
  <xs:simpleType name="HuisnummerToevoegingBuitenlandType">
331
   <xs:restriction base="xs:string">
332
     <xs:minLength value="1"/>
333
     <xs:maxLength value="9"/>
334
   </xs:restriction>
335
  </xs:simpleType>
336
  <xs:simpleType name="HuisnummerToevoegingType">
337
   <xs:restriction base="xs:string">
338
     <xs:minLength value="1"/>
339
     <xs:maxLength value="6"/>
340
   </xs:restriction>
341
  </xs:simpleType>
342
  <xs:simpleType name="HuisnummerType">
343
   <xs:restriction base="req:CijferStringType">
344
     <xs:maxLength value="5"/>
345
   </xs:restriction>
346
  </xs:simpleType>
347
  <xs:simpleType name="IBANType">
348
   <xs:restriction base="xs:string">
349
     <xs:minLength value="1"/>
350
     <xs:maxLength value="34"/>
351
   </xs:restriction>
352
  </xs:simpleType>
353
  <xs:simpleType name="LandCodeType">
354
   <xs:restriction base="xs:string">
355
     <xs:pattern value="[A-Z]{2}"/>
356
   </xs:restriction>
357
  </xs:simpleType>
358
  <xs:simpleType name="NaamType">
359
   <xs:restriction base="xs:string">
360
     <xs:pattern value="[a-zA-Z\-\sÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝŸàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýÿß']+"/>
361
     <xs:minLength value="1"/>
362
   </xs:restriction>
363
  </xs:simpleType>
364
  <xs:simpleType name="NietLegeStringType">
365
   <xs:restriction base="xs:string">
366
     <xs:minLength value="1"/>
367
   </xs:restriction>
368
  </xs:simpleType>
369
  <xs:simpleType name="PostbusNummerBuitenlandType">
370
   <xs:restriction base="xs:string">
371
     <xs:minLength value="1"/>
372
     <xs:maxLength value="7"/>
373
   </xs:restriction>
374
  </xs:simpleType>
375
  <xs:simpleType name="PostbusNummerType">
376
   <xs:restriction base="req:CijferStringType">
377
     <xs:maxLength value="5"/>
378
   </xs:restriction>
379
  </xs:simpleType>
380
  <xs:simpleType name="PostcodeBuitenlandType">
381
   <xs:restriction base="xs:string">
382
     <xs:minLength value="1"/>
383
     <xs:maxLength value="9"/>
384
   </xs:restriction>
385
  </xs:simpleType>
386
  <xs:simpleType name="PostcodeType">
387
   <xs:restriction base="xs:string">
388
     <xs:pattern value="[1-9][0-9]{3}[ ]{0,1}[A-Z]{2}"/>
389
   </xs:restriction>
390
  </xs:simpleType>
391
  <xs:simpleType name="RekeningSoortType">
392
   <xs:restriction base="xs:string">
393
     <xs:enumeration value="GEBLOKKEERD"/>
394
     <xs:enumeration value="NIET-PRIMAIR"/>
395
     <xs:enumeration value="PRIMAIR"/>
396
   </xs:restriction>
397
  </xs:simpleType>
398
  <xs:simpleType name="ValutaCodeType">
399
   <xs:restriction base="xs:string">
400
     <xs:pattern value="[A-Z]{3}"/>
401
   </xs:restriction>
402
  </xs:simpleType>
403
  <xs:simpleType name="VanuitNederlandKiesbaarNummerType">
404
   <xs:restriction base="xs:string">
405
     <xs:pattern value="[0-9+(][\-\.0-9()/ ]*"/>
406
     <xs:minLength value="1"/>
407
     <xs:maxLength value="22"/>
408
   </xs:restriction>
409
  </xs:simpleType>
410
  <xs:simpleType name="VoorlettersType">
411
   <xs:restriction base="xs:string">
412
     <xs:pattern value="([A-ZÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝŸ]\.){1,6}"/>
413
   </xs:restriction>
414
  </xs:simpleType>
415
</xs:schema>
  (1-1/1)