Project

Profile

Help

Support #4687 » FromNemHandel_20200813163820_{998f14e5-da58-4f3d-9afb-95a016202cc4}.xml

Valid doc gives [F-INV133] schematron error - Jesper Arberg, 2020-08-17 12:35

 
1
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2
<Invoice xsi:schemaLocation="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2 UBL-Invoice-2.0.xsd" xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"><cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID><cbc:CustomizationID>OIOUBL-2.02</cbc:CustomizationID><cbc:ProfileID schemeID="urn:oioubl:id:profileid-1.6" schemeAgencyID="320">urn:www.nesubl.eu:profiles:profile5:ver2.0</cbc:ProfileID><cbc:ID>D075101000885</cbc:ID><cbc:CopyIndicator>false</cbc:CopyIndicator><cbc:IssueDate>2020-06-12</cbc:IssueDate><cbc:InvoiceTypeCode listID="urn:oioubl:codelist:invoicetypecode-1.2" listAgencyID="320">380</cbc:InvoiceTypeCode><cbc:Note>2% i rente pr md, samt rykkergebyr kr. 100.00 Bemærk! Har De ændringer til EAN-lokationsnummer bedes De fremsende disse via vores email-adresse: dummy@dummy.com. På forhånd tak.</cbc:Note><cbc:DocumentCurrencyCode>DKK</cbc:DocumentCurrencyCode><cac:OrderReference><cbc:ID>Ikke_oplyst</cbc:ID><cbc:SalesOrderID>D075101000885</cbc:SalesOrderID><cbc:IssueDate>2020-06-12</cbc:IssueDate></cac:OrderReference><cac:AccountingSupplierParty><cac:Party><cbc:EndpointID schemeID="DK:CVR">DK12345678</cbc:EndpointID><cac:PartyIdentification><cbc:ID schemeID="DK:CVR">DK12345678</cbc:ID></cac:PartyIdentification><cac:PartyName><cbc:Name>Dummy A/S </cbc:Name></cac:PartyName><cac:PostalAddress><cbc:AddressFormatCode listID="urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1" listAgencyID="320">StructuredLax</cbc:AddressFormatCode><cbc:StreetName>DummyStreet 18</cbc:StreetName><cbc:CityName>Brabrand</cbc:CityName><cbc:PostalZone>8220</cbc:PostalZone><cac:Country><cbc:IdentificationCode>DK</cbc:IdentificationCode></cac:Country></cac:PostalAddress><cac:PartyTaxScheme><cbc:CompanyID schemeID="DK:SE">DK12345678</cbc:CompanyID><cac:TaxScheme><cbc:ID schemeID="urn:oioubl:id:taxschemeid-1.5" schemeAgencyID="320">63</cbc:ID><cbc:Name>Moms</cbc:Name></cac:TaxScheme></cac:PartyTaxScheme><cac:PartyLegalEntity><cbc:RegistrationName>Dummy Dummy Dummy</cbc:RegistrationName><cbc:CompanyID schemeID="DK:CVR">DK12345678</cbc:CompanyID></cac:PartyLegalEntity></cac:Party></cac:AccountingSupplierParty><cac:AccountingCustomerParty><cac:Party><cbc:EndpointID schemeID="GLN" schemeAgencyID="9">1234567890123</cbc:EndpointID><cac:PartyIdentification><cbc:ID schemeID="GLN" schemeAgencyID="9">1234567890123</cbc:ID></cac:PartyIdentification><cac:PartyName><cbc:Name>DummyName</cbc:Name></cac:PartyName><cac:PostalAddress><cbc:AddressFormatCode listID="urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1" listAgencyID="320">StructuredLax</cbc:AddressFormatCode><cbc:StreetName>DummyStreet 28A</cbc:StreetName><cbc:AdditionalStreetName></cbc:AdditionalStreetName><cbc:BuildingNumber></cbc:BuildingNumber><cbc:CityName>Hvidovre</cbc:CityName><cbc:PostalZone>2650</cbc:PostalZone><cac:Country><cbc:IdentificationCode>DK</cbc:IdentificationCode></cac:Country></cac:PostalAddress><cac:Contact><cbc:ID>n/a</cbc:ID><cbc:Name>Ikke oplyst af kunden</cbc:Name></cac:Contact></cac:Party></cac:AccountingCustomerParty><cac:Delivery><cac:DeliveryLocation><cac:Address><cbc:AddressFormatCode listID="urn:oioubl:codelist:addressformatcode-1.1" listAgencyID="320">StructuredLax</cbc:AddressFormatCode><cbc:StreetName>DummyStreet</cbc:StreetName><cbc:AdditionalStreetName></cbc:AdditionalStreetName><cbc:MarkAttention>Dummy Attension</cbc:MarkAttention><cbc:CityName>Hvidovre</cbc:CityName><cbc:PostalZone>2650</cbc:PostalZone><cac:Country><cbc:IdentificationCode>DK</cbc:IdentificationCode></cac:Country></cac:Address></cac:DeliveryLocation></cac:Delivery><cac:PaymentMeans><cbc:ID>1</cbc:ID><cbc:PaymentMeansCode>42</cbc:PaymentMeansCode><cbc:PaymentDueDate>2020-07-15</cbc:PaymentDueDate><cbc:PaymentChannelCode listID="urn:oioubl:codelist:paymentchannelcode-1.1" listAgencyID="320">DK:BANK</cbc:PaymentChannelCode><cac:PayeeFinancialAccount><cbc:ID>1234567890</cbc:ID><cac:FinancialInstitutionBranch><cbc:ID>2211</cbc:ID></cac:FinancialInstitutionBranch></cac:PayeeFinancialAccount></cac:PaymentMeans><cac:PaymentTerms><cbc:ID>1</cbc:ID><cbc:PaymentMeansID>1</cbc:PaymentMeansID><cbc:Note>SPECIFIC</cbc:Note><cbc:Amount currencyID="DKK">0.00</cbc:Amount></cac:PaymentTerms><cac:PrepaidPayment><cbc:PaidAmount currencyID="DKK">372.60</cbc:PaidAmount></cac:PrepaidPayment><cac:TaxTotal><cbc:TaxAmount currencyID="DKK">74.52</cbc:TaxAmount><cac:TaxSubtotal><cbc:TaxableAmount currencyID="DKK">298.08</cbc:TaxableAmount><cbc:TaxAmount currencyID="DKK">74.52</cbc:TaxAmount><cac:TaxCategory><cbc:ID schemeID="urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.3" schemeAgencyID="320">StandardRated</cbc:ID><cbc:Percent>25</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID schemeID="urn:oioubl:id:taxschemeid-1.5" schemeAgencyID="320">63</cbc:ID><cbc:Name>Moms</cbc:Name></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory></cac:TaxSubtotal></cac:TaxTotal><cac:LegalMonetaryTotal><cbc:LineExtensionAmount currencyID="DKK">298.08</cbc:LineExtensionAmount><cbc:TaxExclusiveAmount currencyID="DKK">74.52</cbc:TaxExclusiveAmount><cbc:TaxInclusiveAmount currencyID="DKK">372.60</cbc:TaxInclusiveAmount><cbc:PrepaidAmount currencyID="DKK">372.60</cbc:PrepaidAmount><cbc:PayableAmount currencyID="DKK">0.00</cbc:PayableAmount></cac:LegalMonetaryTotal><cac:InvoiceLine><cbc:ID>1</cbc:ID><cbc:InvoicedQuantity unitCode="EA">1.000</cbc:InvoicedQuantity><cbc:LineExtensionAmount currencyID="DKK">298.08</cbc:LineExtensionAmount><cac:TaxTotal><cbc:TaxAmount currencyID="DKK">74.52</cbc:TaxAmount><cac:TaxSubtotal><cbc:TaxableAmount currencyID="DKK">298.08</cbc:TaxableAmount><cbc:TaxAmount currencyID="DKK">74.52</cbc:TaxAmount><cac:TaxCategory><cbc:ID schemeID="urn:oioubl:id:taxcategoryid-1.3" schemeAgencyID="320">StandardRated</cbc:ID><cbc:Percent>25</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID schemeID="urn:oioubl:id:taxschemeid-1.5" schemeAgencyID="320">63</cbc:ID><cbc:Name>Moms</cbc:Name></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory></cac:TaxSubtotal></cac:TaxTotal><cac:Item><cbc:Description>Dummy item</cbc:Description><cbc:Name>Dummy item</cbc:Name><cac:SellersItemIdentification><cbc:ID schemeID="n/a">3783701</cbc:ID></cac:SellersItemIdentification></cac:Item><cac:Price><cbc:PriceAmount currencyID="DKK">298.08</cbc:PriceAmount><cbc:BaseQuantity unitCode="EA">1</cbc:BaseQuantity><cbc:OrderableUnitFactorRate>1</cbc:OrderableUnitFactorRate></cac:Price></cac:InvoiceLine></Invoice>
(1-1/2)